Hlavné problémy vtedajšej doby

1.1.1.
    Otec Goriot


          Spoločenský  – rozdiely medzi ľuďmi: „Ak sa veziete na koči, ste pánom, a ak idete peši, ste chudák.“ rozdiely a z nich vyplývajúca nenávisť (Vautrin)


          ľuďom záleží na pôvode a šplhajú sa po chrbtoch iných, i keď im ublížia


          spoločenským životom hýbu ženy – majú moc


          namiesto humanizmu si ľudia kladú iné ciele – finančné obohacovanie


          Morálny – dcéry zaprú otca, len aby sa neskompromitovali minulosťou =>využívajú ho však a „nútia“, aby predal celý svoj majetok, svoje spomienky


          Vautrin sa neštíti zabiť brata mladej Viktorine, aby tak dohodil Eugenovi bohatú nevestu


          upadnutá morálka – vydaté ženy si vydržujú milencov a ešte sa nimi i chvália

1.1.2.
    Mŕtve duše


          Morálny – obohacovanie sa na úkor iných – ísť proti zákonu


          ľudia nevedia, čo so svojím majetkom (Pľuškin a Korobočková) – symbol Ruska


          Spoločenský – vzťahy medzi ľuďmi – človek sa zaujíma o človeka len dovtedy, kým mu je užitočný, alebo sa dá zneužiť – neľudskosť a antihumánnosť


          honba za majetkom, vypočítavosť – nesprávne ciele


          ničomnosť ľudí, ktorí sú však so sebou spokojní

1.1.3.
    poviedky


          Spoločenský – zaostalosť Ruska – ekonomické a spoločenské problémy


          nadradenosť jedného nad druhým podľa spol. postavenia


          Morálny – zneužívanie moci k dosiahnutiu kariéry


          otázka, kam až človek zájde, aby sa podlizoval a niečo pre seba dosiahol


          antihumánnosť a nemorálnosť spoločnosti a inteligencie