Profily vybraných autorov

1.1.
      Honoré de Balzac – pochádzal z vidieckej rodiny, preto túžil preniknúť do aristokratickej spoločnosti. Vyštudoval právo, chcel vydávať diela klasikov ale dlžoby a vysilujúca práca mu podlomili zdravie. Celý život sa pokúšal podnikať, ale vždy neúspešne. Jeho prvý román bol prepadák, ale neskoršia tvorba zaznamenal obrovský úspech. Poukázal, že romantizmus nám neukáže pravdu. Jeho postavy sú zo všetkých vrstiev. Obvyklým prostredím je mesto (Paríž…)

1.2.
      Nikolaj Vasilievič Gogoľ – pochádzal z chudobnej ukrajinskej šľachtickej rodiny. Po štúdiu odišiel do Sankt Peterburgu, kde sa stal úradníkom. Nenávidí svoju prácu, a tak odchádza za pomocného profesora na univerzitu. Zobrazoval svet „cez smiech, ktorý vidíme a slzy, ktoré sú skryté.“

1.3.
      Anton Pavlovič Čechov – pochádzal z kupeckej rodiny a od detstva musel pracovať, aby mohol študovať. Stal sa poslucháčom medicíny a už v tejto dobe uverejňuje svoje krátke humorné prózy. Stal sa lekárom, ale svoju prax zanechal, lebo mu umrela rodina na vtedy ešte neliečiteľné TBC. Navštívil gulagy. Počas epidémie a hladomoru v Rusku odcestoval do cudziny, kde aj po rokoch umrel.