Typizácia postáv a ich charakterové vlastnosti

1.1.1.
    Otec Goriot

1.1.1.1.
    Otec Goriot– starec, ktorý sa utiahol do penziónu pani Vauquerovej r. 1813, bol výrobcom cestovín (podnikateľ – kapitalista). Po príchode do penziónu bol bohatý, no postupne schudobnel, pretože všetky peniaze rozdal svojim dcéram, pre ktoré by urobil všetko na svete. Je láskavý, čestný, veľkodušný. Príliš dôverčivý.


          typ rodiča, ktorému ostali len dve dcéry a spomienky. Preto im venuje všetko, čo má


          cíti sa už byť starým, a preto nemá veľké nároky, chce aby boli šťastní jeho blízki

1.1.1.2.
    Anastasie a Delphine– obe sa bohato vydali, aby sa vyšvihli po spoločenskom rebríčku. Hneď ako sa im to podarí, zabúdajú na otca. Sú falošné. Hoci majú bohatých manželov a dostatok peňazí, drankajú ich aj od otca pod zámienkou zlého zaobchádzania s nimi, zlej situácie doma. Vydržujú si však milencov, alebo peniaze len tak utratia. Navzájom sa však osočujú z využívania otca a pritom sú rovnaké.


          ženy boli hýbateľmi vtedajšej aristokratickej spoločnosti, mali milencov, závideli si a skúšali intrigy, keď mohli, šplhali sa po rebríčku, ohýbali chrbát

1.1.1.3.
    Eugéne de Rastignac– chudobný študent študujúci právo, túžil sa dostať do vyššej spoločnosti. Na začiatku naivný, s veľkými očakávaniami od Paríža. Nevie ako sa chovať v tejto „zhnitej“ spoločnosti. Prestane pracovať a začne si užívať život vďaka bohatej príbuznej. Okamžite získa milenku, ktorá ho vydržiava. Lenže takýto život sa mu zhnusil. Bol dobrý, spravodlivý a štedrý. Mal rád otca Goriota, ktorému sa snažil pomôcť a ako jediný v neho veril. Postupne zisťuje, že peniaze nie sú všetko a rozhodne sa: „No počkajte, veď ja vám ešte ukážem, kto z koho!“

1.1.1.4.
    Vautrin– je akýmsi opakom otca Goriota. Pozná morálku i zákony spoločnosti, v ktorej žije a neraz na ňu doplatil, ale osvojil si ju ako nebezpečnú zbraň a bojuje so spoločnosťou jej vlastnými metódami. Poučuje Rastignaca, že úspechy možno dosiahnuť len chladnokrvnosťou cez ženy z vyšších kruhov. Pochopil spoločnosť a snaží sa vyťažiť, čo najviac. Poučuje i Rastignaca ako dosiahnuť bohatstvo a úspech, užiť si, využiť iných, a pritom nebyť lapený políciou, alebo spoločnosťou


          vrah, ktorý zavrhuje parížsku šľachtu a hovorí o nich ako o pokrytcoch


          má svoje metódy ako dosiahnuť bohatstvo: „Kariéra sa robí neobyčajnou geniálnosťou, alebo šikovnou korupciou. Česť je tu na nič!“


          sebavedomý egoista, chamtivec a klamár; hrá dobráka, avšak v skutočnosti je iný

1.1.2.
    Mŕtve duše

1.1.2.1.
    Čičikov – radil sa otcovou radou byť nekamarátsky, podlízavý a lakomý. Otec ho opustil. Využíval svojich spolužiakov, neučil sa dobre, ale prešiel, lebo bol usilovný a podlizoval sa učiteľom. Chcel byť zabezpečený na celý život – nechcel pracovať. Chodil upravený a bol slušný, aby zo všetkého dokázal, čo najviac vyťažiť. Rozmýšľal stále nad ľahkozarobenými peniazmi – ilegálne a prišli mu na to, ale podlizovaním a úslužnosťou ho nezavreli. Je samotár a odľud – nemá priateľov. Svoj majetok chce, aby potomkovia na neho nenadávali.


          aj napriek zaostalosti Ruska, vie vyťažiť, čo najviac, lebo má veľmi pokrokové myslenie a vedel ľudí presvedčiť (dobre argumentoval, správal sa vtieravo a stále išiel  vpred)

1.1.2.2.
    Manilov  – (ľúbezný) pôsobí ako inteligentný človek, snaží sa byť s každým zadobre, ale až priveľmi chce byť obľúbený – jeho vtieravosť každého odpudzuje


          nemá žiadne záľuby, všetko mu je jedno – aj jeho poddaný stále len sedeli v krčme a pili

1.1.2.3.
    Korobočková – (krava) stará namrzená vdova, ktorá sa stále sťažuje na krádeže a straty, ale nič sa v skutočnosti nestalo. Je hrabivá i keď už má plné vrecia peňazí. Priveľmi šporovlivá a vypočítavá – zo všetkého chce získať, čo najviac


          nikdy s inými nesúhlasí, lebo je vždy presvedčená o svojej pravde

1.1.2.4.
    Nozdrilov – otvorený, úprimný človek, ktorý všetko povie do očí. Rád sa zabáva a hýri. Avšak v spoločnosti nie je obľúbený, kvôli výtržnostiam a prázdnym rečiam. Jeho vášňou sú karty, ale keďže podvádza, tak vždy dobijú


          dokáže ľahko nadviazať priateľstvo, ale pritom veľmi využíva svoje okolie


          všetko, čo sa dozvie vyklebetí iným; ako jediný prekukne Čičikove plány

1.1.2.5.
    Sobakievič – (pes) veľmi rád jedol všetko, čo mu položili na stôl. Od poddaných vyžaduje poslušnosť, ale neubližuje im, lebo vie, že bez nich by bol stratený. Nemá však priateľov, lebo sa ich nesnaží ani hľadať. Všetko zlé hneď vyhadzuje na oči a ohovára


          je tvrdohlavý a neústupčivý, presvedčený o svojej vlastnej pravde – nikto mu neoponuje, lebo vie, že by ho čakala pomsta

1.1.2.6.
    Pľuškin – (plesnivec) statkár a hospodár – kedysi skúsený a pracovitý, lenže po smrti manželky sa z neho stane samotár. Chamtivý a prehnane sporivý už nedá ani najesť svojim poddaným (umierali od hladu). Nemá žiadnych priateľov, lebo sám vyzerá ako žobrák


          celý bývalý krásny a bohatý statok spustol a ostarel – je špinavý, plný potkanov =>paralela s osudom Ruska a jeho vtedajšou spoločnosťou s feudálnym zriadením – zaostalosť, schátralosť majetkov (statkári nevedeli využiť svoje majetky ani pre seba ani pre druhých)


          „Za Pľuškinom nebolo treba zametať ulicu.“ – mamonár, ktorý si doma hromadí haraburdy a vlastne všetko, čo nájde

1.1.3.
    Čechovove poviedky

1.1.3.1.
    Úradníkova smrť


          Červiakov – veľmi úslužný a úlisný, len aby sa nedostal do nemilosti nadriadenému. je nevzdelaný a nechápavý – niekoľkokrát sa vracia ospravedlniť sa. Je príliš servilný – strach pred nadriadenými


          Brizžalov – strohý generál, ktorý chcel mať všetko na poriadku, prísny, cítil sa byť nad úradníkom len kvôli postaveniu, ignorantský príslušník vyššej vrstvy

1.1.3.2.
    Chameleón


          Oťapilov – nevzdelaný človek zneužívajúci svoju moc, rozhodne nespravodlivo len aby sa podlizoval alebo neuškodil nadriadeným, úradník, ktorý si myslí, že je viac ako je